Từ khóa tìm kiếm: Trung Quốc xây dựng 300 thành phố rừng

Trung Quốc sẽ xây dựng 300 thành phố rừng trong vòng 7 năm tới
Trung Quốc sẽ xây dựng 300 thành phố rừng trong vòng 7 năm tới

VOV.VN - Trung Quốc có kế hoạch sẽ xây dựng 300 thành phố rừng từ nay đến năm 2025 nhằm cải thiện môi trường đô thị.

Trung Quốc sẽ xây dựng 300 thành phố rừng trong vòng 7 năm tới

Trung Quốc sẽ xây dựng 300 thành phố rừng trong vòng 7 năm tới

VOV.VN - Trung Quốc có kế hoạch sẽ xây dựng 300 thành phố rừng từ nay đến năm 2025 nhằm cải thiện môi trường đô thị.