Từ khóa tìm kiếm: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thái Bình

Vì sao nữ cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt?
Vì sao nữ cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt?

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Ngấn, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình bị bắt để điều tra vấn đề gì?

Vì sao nữ cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt?

Vì sao nữ cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt?

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Ngấn, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình bị bắt để điều tra vấn đề gì?