Từ khóa tìm kiếm: Trung tâm Quan trắc

Trao tặng Trạm quan trắc TVS3 cho Trung tâm Quan trắc môi trường
Trao tặng Trạm quan trắc TVS3 cho Trung tâm Quan trắc môi trường

VOV.VN -Trạm quan trắc không khí tự động TVS3 được sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại bảo đảm tất cả các yêu cầu trong lĩnh vực quan trắc không khí.

Trao tặng Trạm quan trắc TVS3 cho Trung tâm Quan trắc môi trường

Trao tặng Trạm quan trắc TVS3 cho Trung tâm Quan trắc môi trường

VOV.VN -Trạm quan trắc không khí tự động TVS3 được sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại bảo đảm tất cả các yêu cầu trong lĩnh vực quan trắc không khí.