Từ khóa tìm kiếm: trường chuyên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng cùng học sinh cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng cùng học sinh cả nước

VOV.VN - Nói chuyện với học sinh, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đất nước đang phát triển cần có người tài, tâm huyết.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng cùng học sinh cả nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng cùng học sinh cả nước

VOV.VN - Nói chuyện với học sinh, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đất nước đang phát triển cần có người tài, tâm huyết.