Từ khóa tìm kiếm: trường học đạt chuẩn

Thanh Hóa phản hồi vụ cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn
Thanh Hóa phản hồi vụ cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

VOV.VN -Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa xác nhận đúng là ngành giáo dục huyện Nông Cống đã phải cho giáo viên "chạy xô" để trường học đạt chuẩn.

Thanh Hóa phản hồi vụ cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

Thanh Hóa phản hồi vụ cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

VOV.VN -Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa xác nhận đúng là ngành giáo dục huyện Nông Cống đã phải cho giáo viên "chạy xô" để trường học đạt chuẩn.

Thanh Hóa:  Cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn
Thanh Hóa: Cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

VOV.VN -Trước áp lực phải đạt trường chuẩn quốc gia, ngành giáo dục huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phải cho giáo viên "chạy xô" để trường học đạt chuẩn.

Thanh Hóa:  Cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

Thanh Hóa: Cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

VOV.VN -Trước áp lực phải đạt trường chuẩn quốc gia, ngành giáo dục huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phải cho giáo viên "chạy xô" để trường học đạt chuẩn.