Từ khóa tìm kiếm: trường hợp bị tinh giản biên chế

Những trường hợp nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế năm 2019?
Những trường hợp nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế năm 2019?

VOV.VN -Để hoàn thành mục tiêu giảm 10% biên chế vào năm 2021, các cơ quan Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế.

Những trường hợp nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế năm 2019?

Những trường hợp nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế năm 2019?

VOV.VN -Để hoàn thành mục tiêu giảm 10% biên chế vào năm 2021, các cơ quan Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế.