Từ khóa tìm kiếm: trưởng phòng giáo dục đào tạo

Trưởng phòng cho giáo viên mượn tiền trong nhà nghỉ bị kỷ luật  ​
Trưởng phòng cho giáo viên mượn tiền trong nhà nghỉ bị kỷ luật ​

VOV.VN - Quyết định kỷ luật thể hiện, vị này đã làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị của Đảng.

Trưởng phòng cho giáo viên mượn tiền trong nhà nghỉ bị kỷ luật  ​

Trưởng phòng cho giáo viên mượn tiền trong nhà nghỉ bị kỷ luật ​

VOV.VN - Quyết định kỷ luật thể hiện, vị này đã làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị của Đảng.

Bổ nhiệm Trưởng phòng GD&ĐT chưa từng công tác trong ngành
Bổ nhiệm Trưởng phòng GD&ĐT chưa từng công tác trong ngành

VOV.VN -Một cán bộ ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vẫn được Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm làm Trưởng phòng GD&ĐT dù chưa từng công tác trong ngành.

Bổ nhiệm Trưởng phòng GD&ĐT chưa từng công tác trong ngành

Bổ nhiệm Trưởng phòng GD&ĐT chưa từng công tác trong ngành

VOV.VN -Một cán bộ ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vẫn được Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm làm Trưởng phòng GD&ĐT dù chưa từng công tác trong ngành.

Tin thêm vụ bắt Trưởng phòng Giáo dục đào tạo thị xã Gia Nghĩa
Tin thêm vụ bắt Trưởng phòng Giáo dục đào tạo thị xã Gia Nghĩa

VOV.VN -Sai phạm của ông Dẫn xảy ra trong việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng 27 viên chức ngành giáo dục của thị xã Gia Nghĩa tháng 8/2014

Tin thêm vụ bắt Trưởng phòng Giáo dục đào tạo thị xã Gia Nghĩa

Tin thêm vụ bắt Trưởng phòng Giáo dục đào tạo thị xã Gia Nghĩa

VOV.VN -Sai phạm của ông Dẫn xảy ra trong việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng 27 viên chức ngành giáo dục của thị xã Gia Nghĩa tháng 8/2014

Một trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo ở Thanh Hóa bị kỷ luật
Một trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo ở Thanh Hóa bị kỷ luật

Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Quan Sơn đã không trung thực trong tuyển dụng giáo viên, kê khai thành tích cá nhân...

Một trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo ở Thanh Hóa bị kỷ luật

Một trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo ở Thanh Hóa bị kỷ luật

Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Quan Sơn đã không trung thực trong tuyển dụng giáo viên, kê khai thành tích cá nhân...