Từ khóa tìm kiếm: trường THCS Cầu Giấy

Những trường THCS nào ở Hà Nội có tỷ lệ học sinh đỗ THPT chuyên cao nhất?
Những trường THCS nào ở Hà Nội có tỷ lệ học sinh đỗ THPT chuyên cao nhất?

VOV.VN -Các trường THCS có tỷ lệ học sinh đỗ nhiều vào lớp 10 THPT chuyên ở Hà Nội như THCS Cầu Giấy, Giảng Võ, THCS Ngôi sao, Đoàn Thị Điểm.

Những trường THCS nào ở Hà Nội có tỷ lệ học sinh đỗ THPT chuyên cao nhất?

Những trường THCS nào ở Hà Nội có tỷ lệ học sinh đỗ THPT chuyên cao nhất?

VOV.VN -Các trường THCS có tỷ lệ học sinh đỗ nhiều vào lớp 10 THPT chuyên ở Hà Nội như THCS Cầu Giấy, Giảng Võ, THCS Ngôi sao, Đoàn Thị Điểm.