Từ khóa tìm kiếm: truy nã đối tượng buôn bán ma túy

Trốn truy nã, lên rừng lập lán bán ma túy
Trốn truy nã, lên rừng lập lán bán ma túy

Trong quá trình trồn lệnh truy nã, Vọng tiếp tục trốn ở khu rừng biên giới rồi lập lán buôn bán heroin.

Trốn truy nã, lên rừng lập lán bán ma túy

Trốn truy nã, lên rừng lập lán bán ma túy

Trong quá trình trồn lệnh truy nã, Vọng tiếp tục trốn ở khu rừng biên giới rồi lập lán buôn bán heroin.