Từ khóa tìm kiếm: TS Giáp Văn Dương

Việt Nam sẽ tiếp cận giáo dục khai phóng thế nào?
Việt Nam sẽ tiếp cận giáo dục khai phóng thế nào?

VOV.VN - "Sản phầm" của giáo dục khai phóng sẽ là những con người đa tài, có nền tảng kiến thức rộng, tự do làm những gì mà mình mong muốn. 

Việt Nam sẽ tiếp cận giáo dục khai phóng thế nào?

Việt Nam sẽ tiếp cận giáo dục khai phóng thế nào?

VOV.VN - "Sản phầm" của giáo dục khai phóng sẽ là những con người đa tài, có nền tảng kiến thức rộng, tự do làm những gì mà mình mong muốn. 

Tăng học phí trường tư: Phụ huynh và học sinh giữ quyền tối thượng
Tăng học phí trường tư: Phụ huynh và học sinh giữ quyền tối thượng

VOV.VN - Các trường tư thục đang tham gia vào thị trường đặc biệt là thị trường giáo dục, nhưng ở đây không chỉ đơn giản là chuyện thuận mua vừa bán.

Tăng học phí trường tư: Phụ huynh và học sinh giữ quyền tối thượng

Tăng học phí trường tư: Phụ huynh và học sinh giữ quyền tối thượng

VOV.VN - Các trường tư thục đang tham gia vào thị trường đặc biệt là thị trường giáo dục, nhưng ở đây không chỉ đơn giản là chuyện thuận mua vừa bán.

Bỏ biên chế giáo viên: Nên áp dụng từ Bộ trưởng đến cán bộ quản lý
Bỏ biên chế giáo viên: Nên áp dụng từ Bộ trưởng đến cán bộ quản lý

VOV.VN - TS Giáp Văn Dương cho rằng bỏ biên chế là “luật chơi” mới của ngành giáo dục, cần áp dụng với mọi viên chức, kể cả từ Bộ trưởng trở xuống. 

Bỏ biên chế giáo viên: Nên áp dụng từ Bộ trưởng đến cán bộ quản lý

Bỏ biên chế giáo viên: Nên áp dụng từ Bộ trưởng đến cán bộ quản lý

VOV.VN - TS Giáp Văn Dương cho rằng bỏ biên chế là “luật chơi” mới của ngành giáo dục, cần áp dụng với mọi viên chức, kể cả từ Bộ trưởng trở xuống.