Từ khóa tìm kiếm: TS Lê Thanh Huyền

Hiệu phó ĐH Nội Vụ HN nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp
Hiệu phó ĐH Nội Vụ HN nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp

VOV.VN -Huân chương Văn học và Nghệ thuật là một trong bốn Huân chương cấp Bộ của Pháp, bắt đầu được trao tặng từ năm 1957 cho các cá nhân có thành tích nổi bật hoặc có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực liên quan.

Hiệu phó ĐH Nội Vụ HN nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp

Hiệu phó ĐH Nội Vụ HN nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp

VOV.VN -Huân chương Văn học và Nghệ thuật là một trong bốn Huân chương cấp Bộ của Pháp, bắt đầu được trao tặng từ năm 1957 cho các cá nhân có thành tích nổi bật hoặc có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực liên quan.