Từ khóa tìm kiếm: TS.Trần Thị Thanh Thanh

Năm 2015: Dấu ấn quan trọng đối với trẻ em Việt Nam
Năm 2015: Dấu ấn quan trọng đối với trẻ em Việt Nam

VOV.VN -Kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em, nâng tuổi trẻ em lên 18 là những mốc quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Năm 2015: Dấu ấn quan trọng đối với trẻ em Việt Nam

Năm 2015: Dấu ấn quan trọng đối với trẻ em Việt Nam

VOV.VN -Kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em, nâng tuổi trẻ em lên 18 là những mốc quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.