Từ khóa tìm kiếm: từ 0 lên 1 triệu

Trump: Các chuyên gia “rất giỏi” nói Covid-19 không ảnh hưởng đến Mỹ
Trump: Các chuyên gia “rất giỏi” nói Covid-19 không ảnh hưởng đến Mỹ

VOV.VN - Ngày 28/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có những "chuyên gia rất giỏi" đã dự đoán rằng dịch Covid-19 "sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến nước Mỹ".

Trump: Các chuyên gia “rất giỏi” nói Covid-19 không ảnh hưởng đến Mỹ

Trump: Các chuyên gia “rất giỏi” nói Covid-19 không ảnh hưởng đến Mỹ

VOV.VN - Ngày 28/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có những "chuyên gia rất giỏi" đã dự đoán rằng dịch Covid-19 "sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến nước Mỹ".