Từ khóa tìm kiếm: tu bổ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng làm việc với Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng làm việc với Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Thủ tướng biểu dương Ban Quản lý Lăng sau gần ba tháng tu bổ đã hoàn thành xuất sắc các hạng mục. 

Thủ tướng làm việc với Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng làm việc với Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Thủ tướng biểu dương Ban Quản lý Lăng sau gần ba tháng tu bổ đã hoàn thành xuất sắc các hạng mục. 

Từ ngày 5/11 tới, tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Từ ngày 5/11 tới, tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2015.

Từ ngày 5/11 tới, tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ ngày 5/11 tới, tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2015.