Từ khóa tìm kiếm: tự chuyển hóa

Không ít nơi có chuyện phê bình thì ít, tâng bốc nhau lên thì nhiều
Không ít nơi có chuyện phê bình thì ít, tâng bốc nhau lên thì nhiều

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt: Vai trò của người đứng đầu, của cấp trên sẽ có tác động rất lớn đối với bên dưới, trên làm tốt sẽ là tấm gương cho dưới.

Không ít nơi có chuyện phê bình thì ít, tâng bốc nhau lên thì nhiều

Không ít nơi có chuyện phê bình thì ít, tâng bốc nhau lên thì nhiều

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt: Vai trò của người đứng đầu, của cấp trên sẽ có tác động rất lớn đối với bên dưới, trên làm tốt sẽ là tấm gương cho dưới.