Từ khóa tìm kiếm: Tự do tín ngưỡng

Báo cáo tình hình tự do tôn giáo của Mỹ chưa khách quan về Việt Nam
Báo cáo tình hình tự do tôn giáo của Mỹ chưa khách quan về Việt Nam

VOV.VN - Báo cáo tình hình tự do tôn giáo thế giới 2021 của Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Mỹ vẫn còn một số nội dung, đánh giá thiếu khách quan, không công bằng dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình tại Việt Nam.

Báo cáo tình hình tự do tôn giáo của Mỹ chưa khách quan về Việt Nam

Báo cáo tình hình tự do tôn giáo của Mỹ chưa khách quan về Việt Nam

VOV.VN - Báo cáo tình hình tự do tôn giáo thế giới 2021 của Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Mỹ vẫn còn một số nội dung, đánh giá thiếu khách quan, không công bằng dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình tại Việt Nam.

Công an chú trọng thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo
Công an chú trọng thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo

VOV.VN - Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trong tôn giáo.

Công an chú trọng thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo

Công an chú trọng thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo

VOV.VN - Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trong tôn giáo.

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thiếu khách quan về Việt Nam
Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thiếu khách quan về Việt Nam

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thiếu khách quan về Việt Nam

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thiếu khách quan về Việt Nam

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

Việt Nam lên tiếng về Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ
Việt Nam lên tiếng về Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ

VOV.VN - Báo cáo vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.

Việt Nam lên tiếng về Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ

Việt Nam lên tiếng về Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ

VOV.VN - Báo cáo vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.

Ban Tôn giáo Chính phủ nói về hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa Trời“
Ban Tôn giáo Chính phủ nói về hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa Trời“

VOV.VN -Nhà nước đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho mọi người dân nhưng cũng nghiêm cấm hành vi xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội.

Ban Tôn giáo Chính phủ nói về hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa Trời“

Ban Tôn giáo Chính phủ nói về hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa Trời“

VOV.VN -Nhà nước đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho mọi người dân nhưng cũng nghiêm cấm hành vi xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò đồng bào tôn giáo
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò đồng bào tôn giáo

VOV.VN - Thủ tướng: Đồng bào các tôn giáo đã góp công lớn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò đồng bào tôn giáo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò đồng bào tôn giáo

VOV.VN - Thủ tướng: Đồng bào các tôn giáo đã góp công lớn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng đất nước

Chức sắc tôn giáo khẳng định tự do tín ngưỡng ở Tây Nguyên
Chức sắc tôn giáo khẳng định tự do tín ngưỡng ở Tây Nguyên

VOV.VN- Các tôn giáo đang hoạt động rất ổn định, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên.

Chức sắc tôn giáo khẳng định tự do tín ngưỡng ở Tây Nguyên

Chức sắc tôn giáo khẳng định tự do tín ngưỡng ở Tây Nguyên

VOV.VN- Các tôn giáo đang hoạt động rất ổn định, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên.