Từ khóa tìm kiếm: tử hình

Chủ trương giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối
Chủ trương giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp, tiếp tục giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối trong quá trình xây dựng dự án Bộ Luật hình sự sửa đổi

Chủ trương giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối

Chủ trương giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp, tiếp tục giảm hình phạt tử hình được sự đồng thuận tuyệt đối trong quá trình xây dựng dự án Bộ Luật hình sự sửa đổi