Từ khóa tìm kiếm: Tư lệnh Tuần duyên Mỹ

Đô đốc Mỹ tố Trung Quốc “nói một đằng làm một nẻo” ở Biển Đông
Đô đốc Mỹ tố Trung Quốc “nói một đằng làm một nẻo” ở Biển Đông

VOV.VN - Tư lệnh tuần duyên Mỹ Karl L. Schultz cho rằng đang có sự "lệch pha" rõ ràng giữa lời nói và hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đô đốc Mỹ tố Trung Quốc “nói một đằng làm một nẻo” ở Biển Đông

Đô đốc Mỹ tố Trung Quốc “nói một đằng làm một nẻo” ở Biển Đông

VOV.VN - Tư lệnh tuần duyên Mỹ Karl L. Schultz cho rằng đang có sự "lệch pha" rõ ràng giữa lời nói và hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.