Từ khóa tìm kiếm: tự long

NSND Tự Long đi "xin tiền" cho chương trình “Ấm tình nghệ sĩ”
NSND Tự Long đi "xin tiền" cho chương trình “Ấm tình nghệ sĩ”

VOV.VN - NSND Tự Long đóng nhiều vai trò trong chương trình giàu ý nghĩa này, trong đó có vai trò đi tìm các nhà tài trợ.

NSND Tự Long đi "xin tiền" cho chương trình “Ấm tình nghệ sĩ”

NSND Tự Long đi "xin tiền" cho chương trình “Ấm tình nghệ sĩ”

VOV.VN - NSND Tự Long đóng nhiều vai trò trong chương trình giàu ý nghĩa này, trong đó có vai trò đi tìm các nhà tài trợ.