Từ khóa tìm kiếm: tự nguyện học thêm

“Tự nguyện” và “thỏa thuận” là hai tên trộm trong trường học
“Tự nguyện” và “thỏa thuận” là hai tên trộm trong trường học

VOV.VN -Hai kẻ có tên Thỏa Thuận và Tự Nguyện đã đánh cắp niềm tin và sự kính trọng của phụ huynh với một nơi, với những người mà lẽ ra đáng được kính trọng.

“Tự nguyện” và “thỏa thuận” là hai tên trộm trong trường học

“Tự nguyện” và “thỏa thuận” là hai tên trộm trong trường học

VOV.VN -Hai kẻ có tên Thỏa Thuận và Tự Nguyện đã đánh cắp niềm tin và sự kính trọng của phụ huynh với một nơi, với những người mà lẽ ra đáng được kính trọng.

Dạy thêm học thêm: Mong manh giữa tự nguyện và ép buộc
Dạy thêm học thêm: Mong manh giữa tự nguyện và ép buộc

VOV.VN -Dạy thêm, học thêm phải trên tinh thần tự nguyện của học sinh. Nhưng với chương trình và cách dạy hiện nay liệu có dễ gì tự nguyện?

Dạy thêm học thêm: Mong manh giữa tự nguyện và ép buộc

Dạy thêm học thêm: Mong manh giữa tự nguyện và ép buộc

VOV.VN -Dạy thêm, học thêm phải trên tinh thần tự nguyện của học sinh. Nhưng với chương trình và cách dạy hiện nay liệu có dễ gì tự nguyện?