Từ khóa tìm kiếm: tụ tập ở Bình Thuận

Bình Thuận cấm tụ tập trước trụ sở đầu não của tỉnh
Bình Thuận cấm tụ tập trước trụ sở đầu não của tỉnh

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định tạm thời cấm việc tụ tập trước một số khu vực và địa điểm trọng yếu.

Bình Thuận cấm tụ tập trước trụ sở đầu não của tỉnh

Bình Thuận cấm tụ tập trước trụ sở đầu não của tỉnh

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định tạm thời cấm việc tụ tập trước một số khu vực và địa điểm trọng yếu.