Từ khóa tìm kiếm: tuần tra trên Biển Đông

Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra trên Biển Đông
Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN -Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế...

Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra trên Biển Đông

Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN -Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế...