Từ khóa tìm kiếm: Tục xông nhà đầu năm mới của người Dao đỏ​

Tục xông nhà đầu năm mới của người Dao đỏ​
Tục xông nhà đầu năm mới của người Dao đỏ​

VOV.VN - Đồng bào Dao đỏ đã rất coi trọng việc xông nhà ngày đầu năm. Đây cũng là một trong những nét văn hoá truyền thống có từ lâu đời của đồng bào. 

Tục xông nhà đầu năm mới của người Dao đỏ​

Tục xông nhà đầu năm mới của người Dao đỏ​

VOV.VN - Đồng bào Dao đỏ đã rất coi trọng việc xông nhà ngày đầu năm. Đây cũng là một trong những nét văn hoá truyền thống có từ lâu đời của đồng bào.