Từ khóa tìm kiếm: túi nilon khó phân hủy

Bộ trưởng Y tế kêu gọi dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy từ hôm nay
Bộ trưởng Y tế kêu gọi dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy từ hôm nay

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị ngành y tế dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng 1 lần có thể thay thế ngay từ hôm nay.

Bộ trưởng Y tế kêu gọi dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy từ hôm nay

Bộ trưởng Y tế kêu gọi dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy từ hôm nay

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị ngành y tế dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng 1 lần có thể thay thế ngay từ hôm nay.