Từ khóa tìm kiếm: tung tin lên Facebook

Bị bắt vì bịa tin học sinh lớp 4 bị sát hại trên Facebook
Bị bắt vì bịa tin học sinh lớp 4 bị sát hại trên Facebook

Điều tra chủ nhân địa chỉ Facebook, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng đăng tin. Đối tượng khai nghe tin từ một người bạn.

Bị bắt vì bịa tin học sinh lớp 4 bị sát hại trên Facebook

Bị bắt vì bịa tin học sinh lớp 4 bị sát hại trên Facebook

Điều tra chủ nhân địa chỉ Facebook, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng đăng tin. Đối tượng khai nghe tin từ một người bạn.