Từ khóa tìm kiếm: Tướng Ali Fahmy

Ai Cập-Nga tập trận chung
Ai Cập-Nga tập trận chung

VOV.VN - Các hoạt động huấn luyện quân sự chung giai đoạn một giữa Ai Cập-Nga vừa kết thúc.

Ai Cập-Nga tập trận chung

Ai Cập-Nga tập trận chung

VOV.VN - Các hoạt động huấn luyện quân sự chung giai đoạn một giữa Ai Cập-Nga vừa kết thúc.