Từ khóa tìm kiếm: tương lai của phát thanh

Phát thanh không thể mất vai trò trong xã hội hiện đại
Phát thanh không thể mất vai trò trong xã hội hiện đại

VOV.VN - Ông Ben Williams - một nhà báo nổi tiếng của nước Anh: "Phát thanh được coi là “cổng thông tin” về tất cả những vấn đề đang xảy ra trên thế giới..."

Phát thanh không thể mất vai trò trong xã hội hiện đại

Phát thanh không thể mất vai trò trong xã hội hiện đại

VOV.VN - Ông Ben Williams - một nhà báo nổi tiếng của nước Anh: "Phát thanh được coi là “cổng thông tin” về tất cả những vấn đề đang xảy ra trên thế giới..."

Cái nhìn cận cảnh hơn về tương lai của phát thanh
Cái nhìn cận cảnh hơn về tương lai của phát thanh

VOV.VN - Stacey Lynn Schulman, chuyên gia truyền thông, đưa ra những phân tích về sự phát triển của phát thanh từ số liệu của Nielson

Cái nhìn cận cảnh hơn về tương lai của phát thanh

Cái nhìn cận cảnh hơn về tương lai của phát thanh

VOV.VN - Stacey Lynn Schulman, chuyên gia truyền thông, đưa ra những phân tích về sự phát triển của phát thanh từ số liệu của Nielson

ABU họp bàn về tương lai của phát thanh- truyền hình
ABU họp bàn về tương lai của phát thanh- truyền hình

VOV.VN - Kỳ họp lần thứ 53 của ABU tại Bali có Chủ đề Truyền thông cho tương lai: Nội dung và dịch vụ đa dạng trong thống nhất

ABU họp bàn về tương lai của phát thanh- truyền hình

ABU họp bàn về tương lai của phát thanh- truyền hình

VOV.VN - Kỳ họp lần thứ 53 của ABU tại Bali có Chủ đề Truyền thông cho tương lai: Nội dung và dịch vụ đa dạng trong thống nhất