Từ khóa tìm kiếm: tuyến tránh Chư Sê

Sạt lở đường Hồ Chí Minh: Hai lãnh đạo bị tạm dừng phân công công tác
Sạt lở đường Hồ Chí Minh: Hai lãnh đạo bị tạm dừng phân công công tác

VOV.VN -Hai lãnh đạo BQL dự án 6 bị tạm dừng phân công công tác để tập trung chỉ đạo điều hành khắc phục hư hỏng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, Gia Lai.

Sạt lở đường Hồ Chí Minh: Hai lãnh đạo bị tạm dừng phân công công tác

Sạt lở đường Hồ Chí Minh: Hai lãnh đạo bị tạm dừng phân công công tác

VOV.VN -Hai lãnh đạo BQL dự án 6 bị tạm dừng phân công công tác để tập trung chỉ đạo điều hành khắc phục hư hỏng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, Gia Lai.