Từ khóa tìm kiếm: Typhoon Anh

Vì sao Su-30MKI Ấn Độ thắng tuyệt đối Typhoon Anh?
Vì sao Su-30MKI Ấn Độ thắng tuyệt đối Typhoon Anh?

Tiêm kích Sukhoi Su-30 MKI giành thành tích tuyệt đối 12-0 trong cuộc cận chiến với các tiêm kích Typhoon.

Vì sao Su-30MKI Ấn Độ thắng tuyệt đối Typhoon Anh?

Vì sao Su-30MKI Ấn Độ thắng tuyệt đối Typhoon Anh?

Tiêm kích Sukhoi Su-30 MKI giành thành tích tuyệt đối 12-0 trong cuộc cận chiến với các tiêm kích Typhoon.