Từ khóa tìm kiếm: UAE và Bahrain ký thỏa thuận hòa bình

Hai thỏa thuận hòa bình lịch sử - thành tựu đối ngoại nổi bật của ông Trump
Hai thỏa thuận hòa bình lịch sử - thành tựu đối ngoại nổi bật của ông Trump

VOV.VN - Dưới sự trung gian của Mỹ, Israel vừa chính thức ký thỏa thuận hòa bình với UAE và Bahrain tại Washington.

Hai thỏa thuận hòa bình lịch sử - thành tựu đối ngoại nổi bật của ông Trump

Hai thỏa thuận hòa bình lịch sử - thành tựu đối ngoại nổi bật của ông Trump

VOV.VN - Dưới sự trung gian của Mỹ, Israel vừa chính thức ký thỏa thuận hòa bình với UAE và Bahrain tại Washington.