Từ khóa tìm kiếm: UBTVQH

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị của UBTVQH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị của UBTVQH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương

VOV.VN - Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương. Đây là hội nghị đầu tiên của Ủy ban Thường vụ gặp đại biểu Quốc hội chuyên trách sau khi kiện toàn nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị của UBTVQH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị của UBTVQH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương

VOV.VN - Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương. Đây là hội nghị đầu tiên của Ủy ban Thường vụ gặp đại biểu Quốc hội chuyên trách sau khi kiện toàn nhân sự.

Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021
Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

VOV.VN - Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay được giảm xuống mức là 2.100 đồng/lít, được áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

VOV.VN - Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay được giảm xuống mức là 2.100 đồng/lít, được áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Cho thuê đất tại các đơn vị HCKTĐB: Thời hạn tới 99 năm, có quá dài?
Cho thuê đất tại các đơn vị HCKTĐB: Thời hạn tới 99 năm, có quá dài?

VOV.VN - Quy định thời hạn đến 99 năm thể hiện tính vượt trội trong chính sách đất đai tại đơn vị  hành chính – kinh tế đặc biệt so với các khu kinh tế khác.

Cho thuê đất tại các đơn vị HCKTĐB: Thời hạn tới 99 năm, có quá dài?

Cho thuê đất tại các đơn vị HCKTĐB: Thời hạn tới 99 năm, có quá dài?

VOV.VN - Quy định thời hạn đến 99 năm thể hiện tính vượt trội trong chính sách đất đai tại đơn vị  hành chính – kinh tế đặc biệt so với các khu kinh tế khác.

Thủ tướng phân công chuẩn bị cho phiên họp thứ 14 của Ủy ban TVQH
Thủ tướng phân công chuẩn bị cho phiên họp thứ 14 của Ủy ban TVQH

VOV.VN - Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 14 của UBTVQH (từ ngày 11-20/9), Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự án luật, báo cáo.

Thủ tướng phân công chuẩn bị cho phiên họp thứ 14 của Ủy ban TVQH

Thủ tướng phân công chuẩn bị cho phiên họp thứ 14 của Ủy ban TVQH

VOV.VN - Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 14 của UBTVQH (từ ngày 11-20/9), Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự án luật, báo cáo.