Từ khóa tìm kiếm: ứng dụng chất lượng không khí

Sẽ áp dụng quy chuẩn môi trường theo tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu
Sẽ áp dụng quy chuẩn môi trường theo tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ TN&MT khẳng định, khi Luật Bảo vệ môi trường được thông qua, nhiều bất cập và vướng mắc sẽ được giải quyết.

Sẽ áp dụng quy chuẩn môi trường theo tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu

Sẽ áp dụng quy chuẩn môi trường theo tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ TN&MT khẳng định, khi Luật Bảo vệ môi trường được thông qua, nhiều bất cập và vướng mắc sẽ được giải quyết.