Từ khóa tìm kiếm: ủng hộ đồng bào vùng bão

Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ
Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

VOV.VN -  Ông Nguyễn Hạnh Phúc kêu gọi các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, người lao động của VPQH, VP các Đoàn ĐBQH ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

VOV.VN -  Ông Nguyễn Hạnh Phúc kêu gọi các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, người lao động của VPQH, VP các Đoàn ĐBQH ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.