Từ khóa tìm kiếm: USS Pueblo

10 mốc nổi bật trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên
10 mốc nổi bật trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp ngày 12/6 tại Singapore là cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa một Tổng thống Mỹ đường nhiệm và Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

10 mốc nổi bật trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên

10 mốc nổi bật trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp ngày 12/6 tại Singapore là cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa một Tổng thống Mỹ đường nhiệm và Nhà lãnh đạo Triều Tiên.