Từ khóa tìm kiếm: ưu đãi thuế và thu nhập

Doanh nghiệp FDI báo lỗ 10-20 năm, nhưng vẫn mở rộng đầu tư
Doanh nghiệp FDI báo lỗ 10-20 năm, nhưng vẫn mở rộng đầu tư

Không ít doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) báo lỗ 10, thậm chí 20 năm nhưng vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh. Đây được coi là bất thường.

Doanh nghiệp FDI báo lỗ 10-20 năm, nhưng vẫn mở rộng đầu tư

Doanh nghiệp FDI báo lỗ 10-20 năm, nhưng vẫn mở rộng đầu tư

Không ít doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) báo lỗ 10, thậm chí 20 năm nhưng vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh. Đây được coi là bất thường.