Từ khóa tìm kiếm: Ủy ban Di sản Thế giới

Bộ VHTT&DL tham dự Kỳ họp lần thứ 42 của Ủy ban Di sản Thế giới
Bộ VHTT&DL tham dự Kỳ họp lần thứ 42 của Ủy ban Di sản Thế giới

VOV.VN - Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Ủy ban Di sản Thế giới sẽ thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới.

Bộ VHTT&DL tham dự Kỳ họp lần thứ 42 của Ủy ban Di sản Thế giới

Bộ VHTT&DL tham dự Kỳ họp lần thứ 42 của Ủy ban Di sản Thế giới

VOV.VN - Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Ủy ban Di sản Thế giới sẽ thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới.

UNESCO đánh giá cao nỗ lực quản lý bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long
UNESCO đánh giá cao nỗ lực quản lý bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định, vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long cho thấy câu chuyện thành công bảo tồn và quảng bá di sản thiên nhiên này.

UNESCO đánh giá cao nỗ lực quản lý bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long

UNESCO đánh giá cao nỗ lực quản lý bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định, vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long cho thấy câu chuyện thành công bảo tồn và quảng bá di sản thiên nhiên này.

Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ nhìn từ Việt Nam và Nhật Bản
Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ nhìn từ Việt Nam và Nhật Bản

VOV.VN - Quần thể di tích cố đô Huế có hơn 500 công trình di tích, chủ yếu là kiến trúc gỗ, trong đó có nhiều di tích đã xuống cấp trầm trọng.

Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ nhìn từ Việt Nam và Nhật Bản

Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ nhìn từ Việt Nam và Nhật Bản

VOV.VN - Quần thể di tích cố đô Huế có hơn 500 công trình di tích, chủ yếu là kiến trúc gỗ, trong đó có nhiều di tích đã xuống cấp trầm trọng.