Từ khóa tìm kiếm: ủy ban giám sát dự báo lạm phát

Mục tiêu 5% lạm phát tổng thể sẽ phụ thuộc vào điều chỉnh giá điện
Mục tiêu 5% lạm phát tổng thể sẽ phụ thuộc vào điều chỉnh giá điện

VOV.VN -Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, khả năng đạt mục tiêu 5% về lạm phát tổng thể sẽ phụ thuộc chủ yếu vào mức độ điều chỉnh giá điện.

Mục tiêu 5% lạm phát tổng thể sẽ phụ thuộc vào điều chỉnh giá điện

Mục tiêu 5% lạm phát tổng thể sẽ phụ thuộc vào điều chỉnh giá điện

VOV.VN -Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, khả năng đạt mục tiêu 5% về lạm phát tổng thể sẽ phụ thuộc chủ yếu vào mức độ điều chỉnh giá điện.