Từ khóa tìm kiếm: ủy ban hốn hợp việt nam-capuchia

Khai mạc Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia
Khai mạc Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Kỳ họp được tổ chức thường niên, cũng là dịp để các bộ, ngành hai nước trao đổi về tiến độ hợp tác song phương.

Khai mạc Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia

Khai mạc Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Kỳ họp được tổ chức thường niên, cũng là dịp để các bộ, ngành hai nước trao đổi về tiến độ hợp tác song phương.