Từ khóa tìm kiếm: Uỷ ban Tổ chức AIPA

Uỷ ban về các vấn đề tổ chức ủng hộ thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA
Uỷ ban về các vấn đề tổ chức ủng hộ thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA

VOV.VN - Nghị quyết về thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA đã được thông qua tại phiên làm việc của Uỷ ban về các vấn đề tổ chức, theo sáng kiến do Việt Nam đề xuất.

Uỷ ban về các vấn đề tổ chức ủng hộ thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA

Uỷ ban về các vấn đề tổ chức ủng hộ thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA

VOV.VN - Nghị quyết về thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA đã được thông qua tại phiên làm việc của Uỷ ban về các vấn đề tổ chức, theo sáng kiến do Việt Nam đề xuất.