Từ khóa tìm kiếm: ủy viên châu Âu

Nghị viện châu Âu bắt đầu thẩm định các ứng viên Uỷ viên châu Âu
Nghị viện châu Âu bắt đầu thẩm định các ứng viên Uỷ viên châu Âu

VOV.VN -26 ứng cử viên cho các vị trí Uỷ viên châu Âu ngày 30/9, bắt đầu bước vào các cuộc điều trần nhằm thẩm tra tư cách và năng lực do EP tiến hành.

Nghị viện châu Âu bắt đầu thẩm định các ứng viên Uỷ viên châu Âu

Nghị viện châu Âu bắt đầu thẩm định các ứng viên Uỷ viên châu Âu

VOV.VN -26 ứng cử viên cho các vị trí Uỷ viên châu Âu ngày 30/9, bắt đầu bước vào các cuộc điều trần nhằm thẩm tra tư cách và năng lực do EP tiến hành.

Ủy viên Châu Âu phụ trách Dịch vụ tài chính tuyên bố từ chức
Ủy viên Châu Âu phụ trách Dịch vụ tài chính tuyên bố từ chức

VOV.VN -Ông Jonathan Hill, 55 tuổi, là đồng minh thân cận của Thủ tướng Anh, là người phản đối mạnh mẽ Brexit vừa tuyên bố từ chức

Ủy viên Châu Âu phụ trách Dịch vụ tài chính tuyên bố từ chức

Ủy viên Châu Âu phụ trách Dịch vụ tài chính tuyên bố từ chức

VOV.VN -Ông Jonathan Hill, 55 tuổi, là đồng minh thân cận của Thủ tướng Anh, là người phản đối mạnh mẽ Brexit vừa tuyên bố từ chức