Từ khóa tìm kiếm: vai trò của ASEAN

Thụy Sĩ coi trọng quan hệ và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN
Thụy Sĩ coi trọng quan hệ và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

VOV.VN - Thụy Sĩ khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

Thụy Sĩ coi trọng quan hệ và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

Thụy Sĩ coi trọng quan hệ và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

VOV.VN - Thụy Sĩ khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

Trung Quốc khẳng định vai trò của ASEAN, trao đổi về COC ở Biển Đông
Trung Quốc khẳng định vai trò của ASEAN, trao đổi về COC ở Biển Đông

VOV.VN - ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí về nội dung dự thảo khung COC (Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông).

Trung Quốc khẳng định vai trò của ASEAN, trao đổi về COC ở Biển Đông

Trung Quốc khẳng định vai trò của ASEAN, trao đổi về COC ở Biển Đông

VOV.VN - ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí về nội dung dự thảo khung COC (Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông).