Từ khóa tìm kiếm: văn bản Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Công bố văn bản Hiệp định CPTPP, dự kiến ký kết chính thức vào 8/3
Công bố văn bản Hiệp định CPTPP, dự kiến ký kết chính thức vào 8/3

VOV.VN - Bộ Công Thương vừa công bố văn bản Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), chuẩn bị cho ký chính thức vào 8/3/2018.

Công bố văn bản Hiệp định CPTPP, dự kiến ký kết chính thức vào 8/3

Công bố văn bản Hiệp định CPTPP, dự kiến ký kết chính thức vào 8/3

VOV.VN - Bộ Công Thương vừa công bố văn bản Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), chuẩn bị cho ký chính thức vào 8/3/2018.