Từ khóa tìm kiếm: văn bản hướng dẫn thi hành luật

Văn bản dưới luật chậm ban hành: Làm sao để khắc phục?

VOV.VN - Chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật tạo ra khoảng trống pháp lý, gây khó khăn, lúng túng trong việc thực thi pháp luật, phối hợp giữa các cơ quan.