Từ khóa tìm kiếm: văn bản quy phạm pháp luật

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN - Trong thời gian qua, hoạt động rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng.

Bộ Công Thương: Bãi bỏ, đơn giản hóa gần 30% số thủ tục hành chính

VOV.VN - Trong năm 2017 Bộ Công Thương sẽ bãi bỏ hoàn toàn 15 thủ tục và đơn giản hóa 108 thủ tục hành chính trong tổng số khoảng 440 thủ tục.

Chuyển hướng chiến lược sang hoàn thiện và thi hành pháp luật

VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kì tới là chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành.

"Hơi khó" tìm quy định pháp luật tốt trong kinh doanh ?

VOV.VN - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, tìm kiếm 10 quy định pháp luật tốt trong kinh doanh “hơi khó”.

Chậm ra văn bản hướng dẫn Luật: Sự chậm trễ khó tránh!

VOV.VN - Đây cũng là nhược điểm của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 nhưng đã được khắc phục ở luật 2015

Bộ GTVT vươn lên vị trí thứ 5 về hiệu quả pháp luật trong kinh doanh

VOV.VN - Bộ Giao thông và Vận tải, năm nay đã từ nhóm cuối lên nhóm giữa, đứng ở vị trí thứ 5/14 bộ ngành.

Ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12/2014

VOV.VN -Trong 28 văn bản quy phạm pháp luật có 14 Nghị định của Chính phủ và 14 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN -Phát biểu tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng, Dự thảo luật chưa khắc phục được những bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Dự án Bộ luật Dân sự

VOV.VN - Dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) là bộ luật có quy mô lớn trong hệ thống pháp luật hiện nay.

Phân công Thủ tướng thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế.