Từ khóa tìm kiếm: văn kiện

Ông Vũ Khoan:“Hội nhập, phải hành động để tối đa hóa cơ hội“
Ông Vũ Khoan:“Hội nhập, phải hành động để tối đa hóa cơ hội“

VOV.VN - Ông Vũ Khoan: “Đối với những bước mới trong hội nhập quốc tế, phải hành động để làm sao tối đa hóa cơ hội và tối thiểu hóa thách thức”.

Ông Vũ Khoan:“Hội nhập, phải hành động để tối đa hóa cơ hội“

Ông Vũ Khoan:“Hội nhập, phải hành động để tối đa hóa cơ hội“

VOV.VN - Ông Vũ Khoan: “Đối với những bước mới trong hội nhập quốc tế, phải hành động để làm sao tối đa hóa cơ hội và tối thiểu hóa thách thức”.

Đổi mới phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết
Đổi mới phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cách tiếp cận như vậy trong Văn kiện ĐH Đảng XII để thấy rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục giải quyết trong giai đoạn mới

Đổi mới phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết

Đổi mới phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cách tiếp cận như vậy trong Văn kiện ĐH Đảng XII để thấy rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục giải quyết trong giai đoạn mới

Tổng thống Nga Putin ký 30 văn kiện hợp tác với Trung Quốc
Tổng thống Nga Putin ký 30 văn kiện hợp tác với Trung Quốc

VOV.VN - Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần thứ 4 trong 4 năm qua, Tổng thống Nga Putin đã ký 30 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Nga Putin ký 30 văn kiện hợp tác với Trung Quốc

Tổng thống Nga Putin ký 30 văn kiện hợp tác với Trung Quốc

VOV.VN - Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần thứ 4 trong 4 năm qua, Tổng thống Nga Putin đã ký 30 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế
Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế

VOV.VN -Hai bên trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, khu vực và của hai nước, cũng như những vấn đề lớn trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng.

Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế

Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế

VOV.VN -Hai bên trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, khu vực và của hai nước, cũng như những vấn đề lớn trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng.