Từ khóa tìm kiếm: Văn kiện đại hội XIII

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII từng bị xuyên tạc trắng trợn
Dự thảo văn kiện Đại hội XIII từng bị xuyên tạc trắng trợn

VOV.VN - Mục tiêu cuối cùng của họ là phủ nhận, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội.

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII từng bị xuyên tạc trắng trợn

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII từng bị xuyên tạc trắng trợn

VOV.VN - Mục tiêu cuối cùng của họ là phủ nhận, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Văn kiện là văn bia lưu lại mãi về sau
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Văn kiện là văn bia lưu lại mãi về sau

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: “Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau”, vì vậy việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện phải phản ánh tiếng nói chung, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Văn kiện là văn bia lưu lại mãi về sau

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Văn kiện là văn bia lưu lại mãi về sau

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: “Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau”, vì vậy việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện phải phản ánh tiếng nói chung, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII: Ưu tiên phát triển kinh tế biển
Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII: Ưu tiên phát triển kinh tế biển

VOV.VN - Kinh tế biển đang gắn với sinh kế của hàng triệu hộ gia đình, vì vậy, trước mắt, cần giảm dần đánh bắt ven bờ, tăng dần tỷ trọng nuôi trồng, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII: Ưu tiên phát triển kinh tế biển

Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII: Ưu tiên phát triển kinh tế biển

VOV.VN - Kinh tế biển đang gắn với sinh kế của hàng triệu hộ gia đình, vì vậy, trước mắt, cần giảm dần đánh bắt ven bờ, tăng dần tỷ trọng nuôi trồng, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã qua 22 lần chỉnh sửa
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã qua 22 lần chỉnh sửa

VOV.VN - Bản dự thảo đưa ra lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội từ 20/10 vừa qua là bản thảo thứ 22, sau quá trình tiếp thu, nghiên cứu công phu, khoa học.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã qua 22 lần chỉnh sửa

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã qua 22 lần chỉnh sửa

VOV.VN - Bản dự thảo đưa ra lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội từ 20/10 vừa qua là bản thảo thứ 22, sau quá trình tiếp thu, nghiên cứu công phu, khoa học.

Hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIII sau khi lấy ý kiến nhân dân
Hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIII sau khi lấy ý kiến nhân dân

VOV.VN - Quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIII đều tôn trọng nguyên tắc lắng nghe, tiếp thu, xin ý kiến, sáng kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIII sau khi lấy ý kiến nhân dân

Hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIII sau khi lấy ý kiến nhân dân

VOV.VN - Quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIII đều tôn trọng nguyên tắc lắng nghe, tiếp thu, xin ý kiến, sáng kiến, nguyện vọng của nhân dân.

“Nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết với các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”
“Nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết với các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

VOV.VN - Đây là nhận định của đại diện Ban Dân vận Trung ương khi nói về kết quả bước đầu các hội nghị lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

“Nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết với các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

“Nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết với các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

VOV.VN - Đây là nhận định của đại diện Ban Dân vận Trung ương khi nói về kết quả bước đầu các hội nghị lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

4 cuộc góp ý Dự thảo văn kiện tại Mặt trận: Toàn diện, sâu sắc
4 cuộc góp ý Dự thảo văn kiện tại Mặt trận: Toàn diện, sâu sắc

VOV.VN - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá, các ý kiến đóng góp khá sâu sắc, toàn diện

4 cuộc góp ý Dự thảo văn kiện tại Mặt trận: Toàn diện, sâu sắc

4 cuộc góp ý Dự thảo văn kiện tại Mặt trận: Toàn diện, sâu sắc

VOV.VN - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá, các ý kiến đóng góp khá sâu sắc, toàn diện

PGS-TS Vũ Văn Phúc hiến kế 5 đột phá chiến lược để phát triển đất nước 10 năm tới
PGS-TS Vũ Văn Phúc hiến kế 5 đột phá chiến lược để phát triển đất nước 10 năm tới

VOV.VN - Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII đưa ra 3 đột phá chiến lược. Tuy nhiên, theo PGS-TS Vũ Văn Phúc, cần xác định 5 đột phá trong 10 năm tới để đưa đất nước phát triển.

PGS-TS Vũ Văn Phúc hiến kế 5 đột phá chiến lược để phát triển đất nước 10 năm tới

PGS-TS Vũ Văn Phúc hiến kế 5 đột phá chiến lược để phát triển đất nước 10 năm tới

VOV.VN - Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII đưa ra 3 đột phá chiến lược. Tuy nhiên, theo PGS-TS Vũ Văn Phúc, cần xác định 5 đột phá trong 10 năm tới để đưa đất nước phát triển.

Góp ý văn kiện: Nông dân phải hiểu "phát triển bền vững" là gì
Góp ý văn kiện: Nông dân phải hiểu "phát triển bền vững" là gì

VOV.VN - Một trong những mục tiêu lớn Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề ra là đưa nền kinh tế đất nước thời gian tới phát triển nhanh và bền vững. 

Góp ý văn kiện: Nông dân phải hiểu "phát triển bền vững" là gì

Góp ý văn kiện: Nông dân phải hiểu "phát triển bền vững" là gì

VOV.VN - Một trong những mục tiêu lớn Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề ra là đưa nền kinh tế đất nước thời gian tới phát triển nhanh và bền vững. 

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Xây dựng CNXH và làm chủ tốc độ tư bản hóa
Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Xây dựng CNXH và làm chủ tốc độ tư bản hóa

VOV.VN - Làm chủ tốc độ tư bản hóa, hay nói cách khác là “dắt” chủ nghĩa tư bản đi theo tốc độ phù hợp mà không phá vỡ các nguyên lý của XHCN chính là “kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Xây dựng CNXH và làm chủ tốc độ tư bản hóa

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Xây dựng CNXH và làm chủ tốc độ tư bản hóa

VOV.VN - Làm chủ tốc độ tư bản hóa, hay nói cách khác là “dắt” chủ nghĩa tư bản đi theo tốc độ phù hợp mà không phá vỡ các nguyên lý của XHCN chính là “kinh tế thị trường định hướng XHCN”.