Từ khóa tìm kiếm: vào âu tàu

Ngư dân vào các âu tàu để tránh trú áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Ngư dân vào các âu tàu để tránh trú áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

VOV.VN - Tính đến 17 giờ ngày 15/10, có 10 tàu cá với 337 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam vào các âu tàu tại huyện đảo Trường Sa tránh áp thấp nhiệt đới. 

Ngư dân vào các âu tàu để tránh trú áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngư dân vào các âu tàu để tránh trú áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

VOV.VN - Tính đến 17 giờ ngày 15/10, có 10 tàu cá với 337 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam vào các âu tàu tại huyện đảo Trường Sa tránh áp thấp nhiệt đới.