Từ khóa tìm kiếm: vật thể lạ phú yên

Bộ Quốc Phòng xác nhận vật thể lạ tại Phú Yên là ngư lôi bắn tập
Bộ Quốc Phòng xác nhận vật thể lạ tại Phú Yên là ngư lôi bắn tập

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết, ngư lôi mà Bộ đội Biên phòng Phú Yên cùng ngư dân kéo vào bờ là ngư lôi phục vụ nhiệm vụ bắn tập của nước ngoài.

Bộ Quốc Phòng xác nhận vật thể lạ tại Phú Yên là ngư lôi bắn tập

Bộ Quốc Phòng xác nhận vật thể lạ tại Phú Yên là ngư lôi bắn tập

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết, ngư lôi mà Bộ đội Biên phòng Phú Yên cùng ngư dân kéo vào bờ là ngư lôi phục vụ nhiệm vụ bắn tập của nước ngoài.