Từ khóa tìm kiếm: vảy cá lóc

Thương lái tại Đồng Tháp tranh mua vảy cá lóc
Thương lái tại Đồng Tháp tranh mua vảy cá lóc

VOV.VN - Thời gian gần đây, tại các nơi sản xuất khô cá lóc ở Đồng Tháp, vảy cá (loại phế phẩm bỏ đi trước đây) lại được nhiều thương lái tranh mua.

Thương lái tại Đồng Tháp tranh mua vảy cá lóc

Thương lái tại Đồng Tháp tranh mua vảy cá lóc

VOV.VN - Thời gian gần đây, tại các nơi sản xuất khô cá lóc ở Đồng Tháp, vảy cá (loại phế phẩm bỏ đi trước đây) lại được nhiều thương lái tranh mua.