Từ khóa tìm kiếm: vẫy vùng trong bồn tắm

Video: Vịt trắng thích thú bơi vùng vẫy trong bồn tắm

VOV.VN - Chú vịt sau được thả vào bồn tắm. Chú nghĩ đó là một cái ao và vùng vẫy bơi rất khoái chí.